Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w roku 2012 zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 roku

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w roku 2012
Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1. Odnawialne źródła energii w tym: biomasa 3,12

3,12

2. Węgiel kamienny 24,02
3. Węgiel brunatny 69,29
4. Gaz ziemny 3,25
5. Inne 0,32
RAZEM 100,00

 

Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej

 

elopole_site