Ochrona przed hałasem stała się obecnie wyzwaniem cywilizacyjnym. Elektrownia Opole opracowała i realizuje program redukcji hałasu poprzez dobór urządzeń o niskiej emisji hałasu do środowiska, budowę osłon przeciwhałasowych i tłumików hałasu oraz izolację przestrzenną obiektu.

Lista przedsięwzięć z zakresu ochrony przed hałasem jest bardzo obszerna. Część z nich została uwzględniona już na etapie projektowania, ale większość wykonano po uruchomieniu bloków. W skład zrealizowanych zabezpieczeń przed nadmierną emisją hałasu wchodzą między innymi: obudowy i izolacje dźwiękoizolacyjne wentylatorów powietrza i spalin: zabezpieczenia akustyczne rurociągów wydmuchowych kotłów, osłony akustyczne korpusów turbin, zabezpieczenia akustyczne wentylatorów powietrza zbiorników popiołu, ściana przeciwhałasowa wraz z bramą przesuwną, obudowy i ekrany akustyczne szeregu urządzeń, tłumiki na ssaniu wentylatorów powietrza.