Zgodnie z art. 32c ust.2* Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2023 poz.1173)  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole  informuje, że prowadzona przez elektrownię działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie aparatów gammagraficznych zawierających źródła promieniotwórcze, oraz aparaturę kontrolno-pomiarową zawierające źródła promieniotwórcze, nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.