PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole jest producentem energii odnawialnej wytwarzanej w procesie współspalania biomasy pochodzenia leśnego (trociny) i pochodzenia rolnego (pelet ze słomy i zrębka wierzby energetycznej). Oddział Elektrownia Opole kontraktuje obecnie 160 tys. ton biomasy rocznie.

 

W Elektrowni Opole spalane są następujące rodzaje biomasy:

Biomasa leśna:

  • Trocina (wartość opałowa 8-12 GJ/Mg)

Biomasa pochodzenia rolniczego:

  • Pelet ze słomy (wartość opałowa 14,5-17 GJ/Mg)
  • Zrębka wierzby energetycznej.

Zakupy biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. realizowane są przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zadania związane z zakupami i koordynacją dostaw biomasy realizuje Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych.

 

Adres:

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych

Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec

 

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.gkpge.pl/biomasa.