Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w roku 2012 zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 roku

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w roku 2012
Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1. Odnawialne źródła energii w tym: biomasa 3,12

3,12

2. Węgiel kamienny 24,02
3. Węgiel brunatny 69,29
4. Gaz ziemny 3,25
5. Inne 0,32
RAZEM 100,00

 

Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej

Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływanie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych  nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w roku 2012
Miejsce, w którym dostępne SA informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj Paliwa CO2 SO2 NOx Pyły Odpady radioaktywne
[Mg/MWh]
1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Zarządzania Produkcją
Biuro Ochrony środowiska
Węgiel brunatny 1,0457 0,00253 0,00118 0,00006
2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Zarządzania Produkcją
Biuro Ochrony środowiska
Węgiel kamienny 0,924 0,00143 0,00167 0,00005
3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Zarządzania Produkcją
Biuro Ochrony środowiska
Gaz ziemny 0,386 0,00000 0,00030 0,00000
RAZEM 0,99116 0,00217 0,00126 0,00006
elopole_site