PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Opole jest jedną z wiodących elektrowni systemowych na polskim rynku energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana jest zarówno w ramach kontraktu długoterminowego, jak i na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Prowadzona jest współpraca z wieloma przedsiębiorstwami energetycznymi:

  • spółkami dystrybucyjnymi;
  • spółkami obrotu;
  • elektrowniami;
  • odbiorcami finalnymi.

Oferta Elektrowni Opole jest elastyczna, a wymagania każdego z naszych Partnerów Handlowych analizowane są indywidualnie. Staramy się znaleźć rozwiązania, które w jak największym stopniu odpowiadają potrzebom naszych Klientów.

 

Głównym obszarem działania jest rynek hurtowy energii elektrycznej. Bardzo istotnym elementem portfela spółki jest rynek transakcji krótkoterminowych, tzw. SPOT.

 

Elektrownia Opole nawiązała współpracę z wieloma europejskimi podmiotami, liderami w branży energetycznej i aktywnie uczestniczy w przetargach na moce przesyłowe z sąsiednimi systemami na granicach Polski z Niemcami, Republiką Czeską oraz Słowacją.

 

Elektrownia oferuje również swoim klientom energię elektryczną odnawialną, wyprodukowaną na bazie współspalania biomasy.

 

Posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną, tym samym realizujemy transakcje obrotu zwiększając konsekwentnie z roku na rok jego wolumen.

 

Przyszłość handlu energią to nowoczesne narzędzia informatyczne umożliwiające zawieranie transakcji sprawnie, łatwo a zarazem bez ryzyka operacyjnego. Elektrownia Opole posiada najwyższe technologie informatyczne dotyczące Rynku Energii Elektrycznej.

 

Sprzedaż energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz do odbiorców lokalnych zasilanych z sieci wewnętrznej Elektrowni Opole:

 

Robert Pozniak – kierownik sekcji handlu

tel. +48 77 423 56 50

fax: +48 77 423 56 88

e-mail: robert.pozniak@gkpge.pl

 

Tomasz Wysocki – specjalista ds. handlu

tel. +48 77 423 56 89

fax: +48 77 423 56 88

e-mail: tomasz.wysocki@gkpge.pl

 

Rozliczenia i fakturowanie:

 

Adam Podolak – kierownik sekcji rozliczeń i bilansów

tel. +48 77 423 56 17

fax: +48 77 423 68 10

e-mail: adam.podolak@gkpge.pl