W PGE Elektrowni Opole pracuje pierwsza w Polsce instalacja odazotowania spalin zamontowana na bloku opalanym węglem kamiennym

www.pois.gov.pl

W PGE Elektrowni Opole od 8 kwietnia 2010 r. pracuje na bloku 3 instalacja odazotowania spalin. Pozwoliła ona na zmniejszenie emisji NOx z 482 mg/Nm3 do 180 mg/Nm3., co było pokazane już w dniu uruchomienia. Zgodne jest to z Dyrektywą 2001/80/WE o ograniczeniu emisji z wielkich źródeł, która mówi o jej obniżeniu od 1 stycznia 2016 roku poniżej 200mg/Nm3. Trzeci blok PGE Elektrowni Opole SA spełnia tę Dyrektywę już od 2010 roku.

W celu spełnienia tego wymogu PGE Elektrowni Opole SA popisała kontrakt na realizację w/w zadania z konsorcjum: Remak-Rozruch S.A., Nalco-Mobotec oraz Sefako S.A. oraz umowę na dofinansowanie z NFOŚiGW na kwotę 17 mln zł. Modernizacja bloku energetycznego w celu redukcji NOx przez PGE Elektrownię Opole SA współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. 

W PGE Elektrowni Opole SA, już od momentu jej uruchomienia czyniono próby redukcji emisji tlenków azotu metodami pierwotnymi. Mając na uwadze wymagania UE, które będą nakazywały zmniejszenie emisji poniżej 200 mg/Nm3 po 2015 roku przyjęto zaproponowane przez wykonawcę dwa kierunki działań, obejmujące dwie metody redukcji emisji NOx – pierwotną i wtórna niekatalityczną. W zakresie metody pierwotnej wprowadzono zmiany w układzie spalania paliwa z modyfikacją powietrza do jego spalania poprzez wykorzystanie systemu ROFA. W dalszej części redukcji zastosowano metodę dawkowania mocznika jako reagenta według metody Rotamix. Oba systemy ROFA i Rotamix są rozwiązaniami opatentowanymi przez firmę MOBOTEC. 

Obecnie instalacja jest monitorowana i optymalizowana, a jeżeli zda egzamin PGE Elektrownia Opole SA rozważy zasadność montowania jej na pozostałych blokach energetycznych.

elopole_site