W Elektrowni Opole główne wyposażenie technologiczne bloków stanowią:

Kotły

 

Rys. 1. Schemat kotła BP-1150

Typ kotła: przepływowy BP-1150Producent: RafakoRodzaj paleniska: tangencjalneMax. wydajność: 320 kg/sTemperatura pary świeżej wylot: 540°CCiśnienie pary świeżej wylot: 18,3 MPaTemperatura pary wtórnej wlot/wylot: 335/540°CCiśnienie pary wtórnej-wylot: 4,2 MPaTemperatura wody zasilającej: 255°CSprawność kotła: 91,7%Rodzaj paliwa: węgiel kamiennyWartość opałowa paliwa: 23 MJ/kg

Turbiny

Turbina 18K360 jest turbiną reakcyjną, osiową, trójkadłubową, kondensacyjną, z nieregulowanymi upustami pary, z ilościowo-jakościową regulacją zasilania, z międzystopniowym przegrzewem pary. W zmodernizowanych turbinach zastosowano nowy wirnik części turbiny NP, oraz dokonano zmian konstrukcyjnych w upustach turbiny podnosząc tym samym moc turbozespołu o około 10 MW.

 

Rys. 2. Schemat turbiny 18K360 przed modernizacją części NP

 

Rys. 3. Schemat turbiny 18K370

Typ turbiny: 18K370Producent: Zamech ElblągMoc elektryczna: 370 MWJednostkowe zużycie ciepła: 7853 kJ/kWhParametry pary świeżej: 17,65 MPa/535°CParametry pary przegrzanej: 4,02 MPa/535°CCiśnienie w kondensatorze: 0,0068 MPa abs.