Przetargi

Sprzedaż złomu

Opublikowano 8.03.2016 w kategorii Przetargi niepubliczne

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów ogłasza przetarg nr 001/ELO/2016 na sprzedaż złomu. Ogłoszenie załączniki_edytowalne

Więcej

Przebudowa sprężarkowni ogólnozakładowej powietrza

Opublikowano 23.02.2016 w kategorii Wyniki

Działając zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa Sprężarkowni Ogólnozakładowej Powietrza”, […]

Więcej

Zbycie Ośrodka Wypoczynkowego Rybitwa w Pobierowie

Opublikowano 12.02.2016 w kategorii Przetargi niepubliczne

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów ogłasza 3 przetarg nr 24/15 na zbycie Ośrodka Wypoczynkowego Rybitwa w Pobierowie Ogłoszenie ZAŁĄCZNIK NR 2,3,4 Zał 1-zestawienie środków trwałych Załącznik nr 5

Więcej

Dostawa kwasu solnego i mrówkowego dla Oddziałów PGE GiEK S.A. – część 6 zamówienia

Opublikowano 11.12.2015 w kategorii Wyniki

Działając zgodnie z art.92 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części Zamówienia nr 6, prowadzonym w […]

Więcej

Dostawa technicznego wodorotlenku sodu dla Oddziałów PGE GiEK S.A.

Opublikowano 11.12.2015 w kategorii Wyniki

Działając zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn.:  „Dostawa technicznego wodorotlenku […]

Więcej

Dostawa kwasu solnego i mrówkowego dla Oddziałów PGE GiEK S.A.

Opublikowano 10.12.2015 w kategorii Wyniki

Działając zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. informuje,  że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kwasu solnego […]

Więcej

Zagospodarowanie żużla, odpad o kodzie 10 01 01, w ilości ok. 220 tys. ton rocznie w latach 2016-2018 (łącznie ok. 660 tys. ton)

Opublikowano 3.12.2015 w kategorii Wyniki

Działając zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie żużla, odpad […]

Więcej

Regulamin zakupów Elektrowni Opole

Opublikowano 29.04.2015 w kategorii Regulaminy zakupów

Pliki do pobrania: Regulamin zakupów Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzezie k. Opola. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów […]

Więcej

Wynik postępowania publicznego na Budowę stacji uzdatniania wody w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole

Opublikowano 21.01.2015 w kategorii Wyniki

Budowa stacji uzdatniania wody w PGE GiEK S.A. Oddział EL Opole – wyniki postępowania

Więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania GEK/ELO/1435/2013

Opublikowano 19.12.2013 w kategorii Przetargi, Wyniki

Plik do pobrania: GEK/ELO/1435/2013

Więcej
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA