Po raz dziewiąty uczelnie wyższe miasta Opola - w tym roku pod przewodnictwem Uniwersytetu Opolskiego - Politechnika Opolska, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w Opolu - oraz instytucje pozauczelniane współpracujące ze środowiskiem akademickim organizują Opolski Festiwal Nauki. PGE Elektrownia Opole - jako sponsor - co roku przyłącza się do tego wydarzenia. W trakcie dwóch dni festiwalowych w dniach 22-23 maja 2011 roku reprezentowane będą niemal wszystkie dziedziny nauki uprawiane na opolskich uczelniach. Tegoroczny program festiwalowy to ponad 450 różnorodnych imprez. W trakcie dni festiwalowych odbędzie się około 350 różnych pokazów i prezentacji, 70 wykładów popularnonaukowych, liczne wystawy, warsztaty, seminaria oraz projekcje filmowe. W niedzielę 22 maja 2011 roku, w ramach Pikniku Naukowego w plenerze, który zostanie zorganizowany na placu im. Mikołaja Kopernika, przy Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, przewidziane są liczne pokazy i prezentacje, koncerty, wystawy, konkursy. Ponadto organizatorzy zapewniają w tym dniu możliwość wzięcia udziału w interesujących wycieczkach. (m.in. do Krasiejowa-parku dinozaurów, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach itp.). Uczestnicy festiwalu będą mogli zapoznać się z osiągnięciami naukowymi, sprawdzić swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki oraz poznać tajniki wiedzy. W tym dniu organizowane będą liczne eksperymenty i pokazy, które przybliżą rolę pracy naukowców w pogłębianiu wiedzy z różnych dziedzin życia. Ważnym elementem festiwalu będzie promocja nauki i zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów zgodnie z ich zainteresowaniami, predyspozycjami i oczekiwaniami. W tym dniu odbywać się będą prelekcje i dyskusje panelowe z udziałem mieszkańców oraz warsztaty naukowe i konkursy wiedzy. Zorganizowane zostaną również liczne atrakcje sportowe i artystyczne. W poniedziałek 23 maja 2011 roku pokazy, eksperymenty, wykłady, warsztaty, mecze itp. odbywać się będą na terenie poszczególnych jednostek biorących udział w festiwalu. Rolą tego typu przedsięwzięcia jest przybliżenie społeczeństwu znaczenia nauki, tradycji i historii w ich funkcjonowaniu w regionie. Głównym celem organizowania Opolskiego Festiwalu Nauki jest popularyzacja i upowszechnianie wśród mieszkańców Opola i województwa opolskiego osiągnięć naukowych i technicznych uzyskiwanych przez przedstawicieli środowiska akademickiego naszego Regionu. Potwierdzenie dojrzałości i kompetencji opolskich naukowców jako społeczności odnoszącej sukcesy zarówno w kraju jak i zagranicą. Będzie to możliwe dzięki temu, że organizatorzy zaprosili do aktywnego udziału w 9. Opolskim Festiwalu Nauki pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, ośrodków naukowych, bibliotek oraz instytucji muzealnych województwa opolskiego. Uczestnicy festiwalu będą mieli możliwość poznania efektów i korzyści płynących z badań naukowych oraz możliwości ich wykorzystywania w gospodarce, przedsiębiorczości, ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, medycynie, zarządzaniu i wielu innych dziedzinach życia społecznego. Młodzież pragnąca studiować w uczelniach naszego regionu będzie mogła poznać warsztat pracy naukowców, co pozwoli wyrobić w nich przekonanie, iż nauka stanowi integralną część rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego każdego człowieka. Ponadto będą oni mieli możliwość zapoznania się z ofertą i kierunkami kształcenia w uczelniach Opolszczyzny. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 9. Opolskiego Festiwalu Nauki: www.festiwal.po.opole.pl.