Zarząd PGE Elektrowni Opole SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGE Elektrowni Opole SA na dzień 15 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki (46-021 Brzezie k. Opola - sala parkietowa stołówki zakładowej).